BangkokFA

Certificate pattern design&making (women’s wear) 66 hrs.

(0 ความคิดเห็น) 

รายละเอียด

หลักสูตรประกาศนียบัตร การสร้างแบบเสื้อและการตัดเย็บชุดผู้หญิง


เพราะสิ่งสำคัญที่จะทำให้ธุรกิจเสื้อผ้าของคุณ ดำรงอยู่ด้วยความยั่งยืน เกิดจากปัจจัยด้านการผลิตที่แข็งแกร่ง ความสามารถในการผลิต และการควบคุมแบบและราคาได้ดั่งใจ จึงเป็นทักษะสำคัญที่ทางสถาบันฯมุ่งเน้นให้ผู้สนใจประกอบธุรกิจด้านนี้มีความรู้และความเข้าใจด้านการผลิตและการสร้างแบบที่ได้มาตรฐาน ทั้งยังสามารถปรับแบบได้ตามการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วของโลกแฟชั่น


Core course

– Flat Pattern Drawing 8 hrs.

– Intro to Pattern &Sewing 4 hrs.

– Pattern 1 (Pattern Basic) 18 hrs.

– Pattern 2 (Pattern Intermediate) 18 hrs.

– Draping 1 18 hrs.

บรรยากาศการเรียนการสอน

หลักสูตรประกาศนียบัตร (CERTIFICATE PROGRAM) ในแต่ละสาขา ประกอบไปด้วยการเก็บรายวิชาที่มีความสำคัญต่อหัวข้อที่ผู้เรียนสนใจ ดังนั้นผู้เรียนต้องเข้าเรียนในแต่ละวิชาร้อยละ 80 ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของผู้เรียนเป็นสำคัญ

โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อขอรับคำอธิบายรายวิชาในแต่ละหลักสูตร


พื้นฐานของผู้เรียน

ผู้เรียนไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐาน หากผู้เรียนไม่มีข้อมูลการศึกษาด้านการออกแบบและทำแพทเทิรน ท่านสามารถปรึกษากับที่ปรึกษาทางการศึกษาด้านการออกแบบ ได้ในเวลาทำการ และท่านสามารถขอรับคำปรึกษาทางโทรศัพท์ได้ที่ 086 256 6777, 086 253 3777


อุปกรณ์ที่ใช้ในการเรียน

-ไม้บรรทัดโค้ง -ไม้บรรทัดใส 24

-ไม้นกแก้ว-ดินสอ 2B -ยางลบ

-เข็มหมุด 1 กล่อง -สายวัดตัว

-ที่กลิ้งผ้า

-กระดาษคาร์บอนสำหรับกดรอยบนแบบแพทเทิร์น


สิ่งที่จะได้รับภายหลังการอบรม

ผู้เรียนจะได้รับความรู้และความเข้าใจ ในหลักการผลิตผลงานให้เป็นไปตามภาพที่ร่างไว้ เพื่อให้ขั้นตอนการผลิตเป็นไปตามที่นักออกแบบวางแผนไว้ นอกจากผู้เรียนจะสามารถขึ้นตัวอย่างงานได้ด้วยตัวเองแล้ว ผู้เรียนจะได้เรียนรู้ทักษะการสื่อสารกับช่าง เพื่อให้เกิดข้อผิดพลาดในการผลิตให้น้อยที่สุด


การลงทะเบียนเรียน

– ท่านสามารถชำระค่าลงทะเบียนเรียนได้ด้วยตัวเองที่สถาบันบางคอคเอฟเอ

รับจำนวนสูงสุด

0/Session

ราคา

ตาราง

การจอง

จอง จากวันที่
ถึงวันที่
00
Xxx
Xxx
0000
00:00
00
Xxx
Xxx
0000
00:00
 
ผู้เข้าร่วม 

จัดโดย: BangkokFA

BangkokFA Fashion Penny's Balcony ชั้นสอง สุขุมวิท 55 ซอยทองหล่อ16 วัฒนา กรุงเทพ, 10110 Bangkok Thailand
02-252-3370
patti.cct@gmail.com
BangkokFA

ถามคำถาม

ความคิดเห็น