BangkokFA

Certificate fashion design 78 hrs.

(0 ความคิดเห็น) 

รายละเอียด

หลักสูตรประกาศนียบัตร การออกแบบเสื้อผ้าสตรี การสร้างสรรค์เสื้อผ้า 

ประกอบไปด้วยทักษะการวาดและการคิด ดังนั้นผู้เรียนจำเป็นต้องเรียนรู้ วิธีการจัดการไอเดียเพื่อให้สามารถกลั่นกรองออกมาเป็นคอลเลกชั่นเสื้อผ้าที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นเหนือคู่แข่ง หลักสูตรประกาศนียบัตร การออกแบบเสื้อผ้าสตรี


ประกอบไปด้วยวิชาหลัก 3 วิชา และวิชาเสริม 3 วิชา รายละเอียด ดังนี้

FASHION DESIGN(WOMEN’S WEAR)

Core course

– Fashion Drawing 18 hrs.

– Fashion Design 1 18 hrs.

– Fashion Design 2 18 hrs.


Elective course

– Fabrication 8 hrs.

– Fashion History 8 hrs.

– Great Designer 8 hrs.


บรรยากาศการเรียนการสอน

หลักสูตรประกาศนียบัตร (CERTIFICATE PROGRAM) ในแต่ละสาขา ประกอบไปด้วยการเก็บรายวิชาที่มีความสำคัญต่อหัวข้อที่ผู้เรียนสนใจ ดังนั้นผู้เรียนต้องเข้าเรียนในแต่ละวิชาร้อยละ 80 ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของผู้เรียนเป็นสำคัญ


พื้นฐานของผู้เรียน

ผู้เรียนไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐาน หากผู้เรียนไม่มีข้อมูลการศึกษาด้านการออกแบบ ท่านสามารถปรึกษากับที่ปรึกษาทางการศึกษาด้านการออกแบบ ได้ในเวลาทำการ และท่านสามารถขอรับคำปรึกษาทางโทรศัพท์ได้ที่ 086 256 6777, 086 253 3777


อุปกรณ์ที่ใช้ในการเรียน

– สมุดจดขนาดพกพา

– สมุดวาดเขียน ขนาด A3

– ดินสอ 2B – ยางลบ

– อุปกรณ์ในการทำ mood board (ขึ้นอยู่กับหัวข้อที่ใช้ในการออกแบบ)


สิ่งที่จะได้รับภายหลังการอบรม

ผู้เรียนจะได้รับความรู้และความเข้าใจ ในหัวข้อที่ผู้เรียนเลือกเรียน และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการทำงานในวงการออกแบบ หรือประกอบธุรกิจสินค้าแฟชั่นได้ ด้วยอัตราความเสี่ยงที่ต่ำกว่าผู้ที่ไม่มีความรู้และไม่หาข้อมูลก่อนการลงทุน


การลงทะเบียนเรียน

– ท่านสามารถชำระค่าลงทะเบียนเรียนได้ด้วยตัวเองที่สถาบันบางคอคเอฟเอ

รับจำนวนสูงสุด

0/Session

แท็ก

Certificate / Fashion / Design / hrs.

ราคา

ตาราง

การจอง

จอง จากวันที่
ถึงวันที่
00
Xxx
Xxx
0000
00:00
00
Xxx
Xxx
0000
00:00
 
ผู้เข้าร่วม 

จัดโดย: BangkokFA

BangkokFA Fashion Penny's Balcony ชั้นสอง สุขุมวิท 55 ซอยทองหล่อ16 วัฒนา กรุงเทพ, 10110 Bangkok Thailand
02-252-3370
patti.cct@gmail.com
BangkokFA

ถามคำถาม

ความคิดเห็น